Christine Bader Stichting
Irene KinderZiekenhuis

Donaties / Erfstellingen

Wilt u ook projecten en wetenschappelijk onderzoek ondersteunen die gericht zijn op het in ontwikkeling bedreigde kind ? U kunt de Christine Bader Stichting Irene KinderZiekenhuis (CBSIKZ) op verschillende manieren ondersteunen.

Donateur worden & schenken

U maakt zelf geld over op rekeningnummer NL 94 INGB 0000878894 van de INGbank ten name van de Christine Bader Stichting Irene KinderZiekenhuis onder vermelding van uw naam en emailadres (in verband met toezending jaarverslag). 
Als u de Stichting structureel wilt ondersteunen, kunt u ook kiezen voor een persoonlijke verplichting bij notariële akte. Deze wordt aangegaan voor een periode van vijf jaren en is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
De Christine Bader Stichting Irene KinderZiekenhuis is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften onder bepaalde voorwaarden volledig of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar zijn [zie http://www.anbi.nl].

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41050516.

Fiscaal nummer ANBI / RSIN: 808625482.

Nalaten

U kunt de Stichting in uw testament als erfgenaam benoemen of een legaat nalaten. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.
De Christine Bader Stichting Irene KinderZiekenhuis is als algemeen nut beogende instelling geheel vrijgesteld van successierecht.

Donateurs en andere belangstellenden ontvangen één keer per jaar een digitaal jaarverslag.
Aanmelden kan door een email te sturen naar info@cbsikz.nl

 IKZ penning voorzijdeIKZ penning achterzijde

ikz-collectebus-big.jpg