Christine Bader Stichting Irene
KinderZiekenhuis

Subsidie aanvraag en voorwaarden

De stichting kent een tweeledige doelstelling:

  • Het ondersteunen van (preventieve) projecten gericht op kinderen van nul tot achttien jaar die in hun ontwikkeling zijn verstoord of bedreigd.
  • Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het zieke of bedreigde kind van nul tot achttien jaar.

U kunt een verzoek tot subsidieverlening indienen door het betreffende digitale aanvraagformulier volledig in te vullen en het aan ons te doen toekomen.
Lees het formulier goed door alvorens te beginnen, u kunt het niet tussentijds opslaan!

  • Alleen die verzoeken die voldoen aan de voorwaarden voor subsidieverlening behorende bij de doelstelling van de stichting worden in behandeling genomen.
  • U ontvangt een ontvangstbevestiging van ons per e-mail.
  • Afwikkeling van uw subsidieaanvraag vergt mogelijk enige maanden afhankelijk van geplande besluitvormende bestuursvergaderingen.
  • De deadlines voor het aanleveren van de jaarverslagen zijn voor dit jaar: 01 maart / 19 mei / 18 augustus / 27 oktober.
  • Er geldt geen minimum of maximum ten aanzien van het aan te vragen subsidiebedrag. Voor een indicatie wat de stichting op jaarbasis aan subsidies verstrekt kunt u de jaarverslagen bekijken (welke te raadplegen zijn via het tabblad Beleidsplan & Financiën).
  • “Er geldt geen minimum of maximum ten aanzien van het aan te vragen subsidiebedrag. Voor een indicatie wat de stichting op jaarbasis aan subsidies verstrekt kunt u de jaarverslagen bekijken (welke te raadplegen zijn via het tabblad Beleidsplan & Financiën)”.
foto11_kleuterzorg.jpg