Christine Bader Stichting Irene
KinderZiekenhuis

Voorwaarden Subsidie Projecten

Hieronder kunt u de algemene voorwaarden lezen voor het aanvragen, verkrijgen en verantwoorden van een subsidie.
U gaat bij de aanvraag van een subsidie akkoord met de algemene voorwaarden. 

  1. Aanvragen vinden plaats door middel van een schriftelijke of digitale aanvraag (zie onder subsidieaanvragen op deze website www.cbsikz.nl) waarin het verzoek tot subsidie moet zijn opgenomen.
  2. Het te subsidieren project dient te passen binnen de doelstelling van de stichting ("voorlichting, advies, zorg of behandeling gericht op kinderen met ontwikkelingsproblemen in de leeftijd van 0-18 jaar").
  3. De aanvraag dient een aspect van innovatie of (pilot-)onderzoek te hebben.
  4. Subsidie kan alleen worden toegekend voor dekking van kosten voor incidentele doelen op projectbasis,er kan geen subsidieaanvraag worden ingediend voor dekking van strukturele exploitatiekosten.
  5. Indien het te subsidieren project na toekenning van de susidie om wat voor reden dan ook niet doorgaat, dient het verkregen subsidiebedrag te worden terugbetaald.
  6. Het bestuur van de stichting behoud zich het recht voor van bovengenoemde criteria af te wijken.
Na het lezen van de voorwaarden kunt u hier verder gaan voor 'Aanvraag" om dan naar het aanvraagformulier subsidie algemeen te gaan.
Vul uw aanvraag in één keer in, uw ingevoerde gegevens worden tussentijds niet opgeslagen.
foto11_kleuterzorg.jpg