Christine Bader Stichting Irene
KinderZiekenhuis

Formulier ten behoeve van algemene subsidieaanvraag

Gegevens Organisatie
Naam van de organisatie*
Correspondentieadres*
Telefoonnummer*
 Help
KvK inschrijving*
ANBI instelling*
   
Is er sprake van een stichting?*
   

Samenstelling bestuur

Doelstelling organisatie*
Bankrekening*
Contactpersoon*
Uw e-mail adres*
Is er door uw organisatie al eerder een subsidieaanvraag ingediend bij CBSIKZ of de voormalige Christine Bader Stichting?*
   
Zo ja, wanneer? (bij JA kies datum)
     

Project waarvoor subsidie wordt aangevraagd

Naam project:*
De gevraagde subsidie zal worden aangewend voor:*
Beoogd resultaat:*
Leeftijd doelgroep:*
Omvang doelgroep:*
Beoogde startdatum project:*
     
Looptijd project:*
Hoe is het toezicht op de besteding geregeld?*
Wijze van terugkoppeling resultaten:*
Referenties:*

Gegevens over de aangevraagde subsidie

Reden aanvraag subsidie: *
Kan het project niet uit de lopende exploitatie bekostigd worden?*
Bedrag dat wordt aangevraagd (in Euro's):*
Welke fondsen zijn naast CBSIKZ benaderd:*
Welke fondsen hebben reeds toegezegd:*
En voor welke bedragen?*
Is de financiëring voor dit project daarmede geheel gerealiseerd?*
Op welke wijze heeft u van onze stichting kennis genomen?*

Als bijlagen meesturen:

  • Projectplan te subsidiëren project
  • Financieel jaarverslag van uw organisatie
Upload hier uw bestand (1)*
Max. grootte: 10000kb Uitbreidingen: *.pdf
 Help
Upload hier uw bestand (2)*
Max. grootte: 10000kb Uitbreidingen: *.pdf
 Help
 
 Help
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)